ข่าวสาร & บทความ

มิถุนายน 24, 2019

อบรมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจำปี 2018 โดย บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด

มิถุนายน 24, 2019

โครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปีด ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดย บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด

มิถุนายน 24, 2019

โครงการ Prompt Care ปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

กุมภาพันธ์ 6, 2019

ผู้จัดการอาคาร

กุมภาพันธ์ 6, 2019

วิศวกร

กุมภาพันธ์ 6, 2019

หัวหน้าช่างเทคนิค

กุมภาพันธ์ 6, 2019

ช่างเทคนิค

กุมภาพันธ์ 6, 2019

พนักงานขาย Sales Excutive