ผลงานทั้งหมด

อาคารทัศนียา
อาคาร จามจุรีสแควร์
อาคารทิปโก้
อาคารต้นสน
อาคารปตท.สนงใหญ่
อาคารทรูทาวเวอร์ 1
อาคารทรูทาวเวอร์ 2
อาคารบางนาทาวเวอร์
อาคาร ไทยซัมมิท
อาคารอรกานต์

พหลโยธินเพลส
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
โรงพยาบาลปทุมเวช
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
คอนโดเพรสซิเด้นท์พาร์ค พาร์ควิว
บ้านชานทะเล
บ้านอิสสระวิลเลจชะอำ
185 ราชดำริ
ศรีพันวา
บ้านทิวทะเล
เดอะริเวอร์ เจริญนคร

ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด รามอินทรา
ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก
ศูนย์การค้าเทอร์มินอลพัทยา
ศูนย์การค้าเทอร์มินอลโคราช
ศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิลเลจ
ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์รังสิต
ศูนย์การค้าเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์
มหาวิทยาลัยเอแบค บางนา
มหาวิทยาลัยนิด้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ธนาคารธนชาติ
ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารไทยพณิชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าอาคารสำนักงาน

อาคารทัศนียา
อาคาร จามจุรีสแควร์
อาคารทิปโก้
อาคารต้นสน
อาคารปตท.สนงใหญ่
อาคารทรูทาวเวอร์ 1
อาคารทรูทาวเวอร์ 2
อาคารบางนาทาวเวอร์
อาคาร ไทยซัมมิท
อาคารอรกานต์

ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าที่พักอาศัย และโรงพยาบาล

พหลโยธินเพลส
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต
โรงพยาบาลปทุมเวช
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
คอนโดเพรสซิเด้นท์พาร์ค พาร์ควิว
บ้านชานทะเล
บ้านอิสสระวิลเลจชะอำ
185 ราชดำริ
ศรีพันวา
บ้านทิวทะเล
เดอะริเวอร์ เจริญนคร

ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าห้างสรรพสินค้า

ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด รามอินทรา
ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก
ศูนย์การค้าเทอร์มินอลพัทยา
ศูนย์การค้าเทอร์มินอลโคราช
ศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิลเลจ
ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์รังสิต
ศูนย์การค้าเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์
มหาวิทยาลัยเอแบค บางนา
มหาวิทยาลัยนิด้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์

ธนาคารธนชาติ
ธนาคารกรุงศรี
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยจำกัด
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย